.

.

Senin, 20 Februari 2012

AJAHKU


Cover Depan
terjual by jaksel
Judul : AJAHKU
Penulis : Dr. HAMKA
Cetakan 1
Penerbit: “WIDJAYA” – DJAKARTA 1950
218 hlm
Soft  Cover
Buku Bekas Orang

Harga : 300.000

Isi dalam buku

Deskripsi :
Buku "Ajahku-Baca = Ayahku" ini adalah sebuah Buku biografi ditulis Hamka untuk Ayahandanya sendiri, Yaitu Dr. H. Abd. Karim Amrullah, Seorang Tokoh Ulama Sumatera Barat yang cukup dikenal pada masanya. Seperti apa yang diucapkan Hamka dalam kata pengantar buku ini, bahwa menulis sosok ayahnya, sama artinya dengan menulis perkembangan Islam Di Minangkabau.

ISI BUKU

Pendahuluan

 • Agama Islam di Minangkabau
 • Ajahku
 • Negeri Sungai Batang
 • Memulai perdjuangan
 • Semangat baru dalam Islam
 • Zaman pergerakan
 • Melawat ke Mesir
 • Perdjuangan baru
 • Perhubungannja dengan Muhammadijah
 • Tjermin terus dan pelita
 • Sebab-sebab diasingkan
 • Ditanah pembuangan
 • Sekeliling pribadinja
 • Tjita-tjitanja
 • Orang-orang sekelilingnja
 • Harinja jang achir
 • Letak ajahku dalam sedjarah pembangunan Islam di Indonesia
 • Hanja Allah.0 komentar:

Posting Komentar

Jangan lupa menuliskan sedikit komentar ya....? banyak juga boleh..........thanks.....

Related Post

ShareThis